Zespół

W Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej i Psychiatrii pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy z zaangażowaniem i empatią podchodzą do każdego pacjenta. Jak pracujemy?

Izabella Gałan-Żarow


Specjalista Psychiatra

Specjalista psychiatra. Prowadzi konsultacje psychiatryczne.Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń nastroju w tym depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń wieku podeszłego, psychoz oraz uzależnień. Aby zoptymalizować leczenie współpracuje z psychoterapeutami oraz konsultuje […]

Marcin Łukasiewicz


Psychoterapeuta, Socjoterapeuta

REZERWACJA ONLINE Psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwent pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. […]

Amelia Małyszek-Stępniak


Psycholog, Psychoterapeuta

REZERWACJA ONLINE Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię dorosłych, psychoterapię młodzieży oraz konsultacje psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Absolwentka studiów magisterskich z psychologii- specjalność psychologia rodziny, na Uniwersytecie Marii Curie – […]

Emilia Mielniczuk


Psycholog, Psychoterapeuta

REZERWACJA ONLINE Doktor psychologii, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Łączy praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną z pracą naukowo-dydaktyczną na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Ogólnej […]

Agnieszka Walczak


Psychoterapeuta, Socjoterapeuta

Psy­choter­apeuta psychodynamiczny, prowadzi psychoterapię dorosłych. Członek Pol­skiego Towarzystwa Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej.Ukonczyla studia na Wydziale Ped­a­gogiki i Psy­chologii Uni­w­er­sytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskujac tytuł mag­is­tra ped­a­gogiki oraz stu­dia pody­plo­mowe z […]

Andrzej Maciocha


Psychoterapeuta, Socjoterapeuta

Psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do ubiegania się o certyfikat […]