Psychoterapia młodzieży

Prowadzimy psychoterapię młodzieży od 15r.ż. Terapią osób niepełnoletnich zajmuje się Amelia Małyszek-Stępniak i Emilia Mielniczuk.

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami nastolatka. Na sesji obecny jest psychoterapeuta, który będzie prowadził terapię nastoletniego pacjenta, jak również psychoterapeuta, który będzie kontaktował się z rodzicami.

Dorastanie jest okresem przejściowym między dzieciństwem a dorosłością. W tym okresie rozwojowym pojawia się dużo niezrozumiałych i nie dających się ze sobą pogodzić sprzeczności w życiu psychicznym młodego człowieka. Poszukując własnej tożsamości może on natknąć się na problemy natury psychicznej, poczucie chaosu, doświadczanie wewnętrznych konfliktów, poczucie braku stabilności oraz braku sensu istnienia. Mogą pojawić się nasilone konflikty z rodzicami i wewnętrzne rozdarcie, doświadczanie braku zrozumienia. Jest to proces intensywnych zmian, które następują w sferze fizjologicznej jak i psychicznej. Młodzież może doświadczać wówczas kryzysu wieku dojrzewania. często etap ten może również przeciągnąć się już na wiek pełnoletniości. Przejście przez ten etap często wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanych psychoterapeutów.

Nasza oferta obejmuje pracę z problematyką typu:

 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne),
 • poczucie rutyny i nudy,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,
 • depresje,
 • moczenie nocne,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • obniżony nastrój i negatywizm,
 • myśli i próby samobójcze,
 • zburzenia psychosomatyczne,
 • natręctwa,
 • zaburzenia jedzenia,
 • uzależnienia (np. od komputera),
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).

źródło: kcp.com.pl