Psychoterapia zaburzeń osobowości

Pacjentom cierpiącym na zaburzenia osobowości oferujemy psychoterapię psychodynamiczną opartą o założenia Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP – Transference Focused Psychotherapy), która jest rekomendowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Specjalizujemy się w kompleksowej diagnozie oraz leczeniu zaburzeń osobowości takich jak np. narcystyczne zaburzenia osobowości czy borderline. Leczenie zaburzeń osobowości jest procesem długotrwałym i może trwać kilka lat. Minimalny okres terapii wynosi jeden rok. Ta grupa zaburzeń może charakteryzować się między innymi :

– intensywnymi i szybko zmieniającymi się stanami emocjonalnymi

– konfliktowymi i burzliwymi związkami

– impulsywnymi lub autodestrukcyjnymi zachowaniami

– brakiem jasnego i spójnego poczucia tożsamości

Co ważne, zaburzenia osobowości mogą maskować się pod różnymi symptomami i problemami (m.in. zaburzenia lękowe, nawracająca depresja, nerwica, hipochondria, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i inne), dlatego tak ważna jest diagnoza przyczyn pojawiających się trudności, aby ocenić czy podłożem nawracających problemów mogą być zaburzenia osobowości. Rozpoznanie przyczyn problemu, umożliwia podjęcie trafnej formy pomocy.