Konsultacje i wsparcie psychologiczne

Konsultacje i wsparcie psychologiczne prowadzi Amelia Małyszek-Stępniak

Wsparcie psychologiczne skierowane jest do osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale doświadczają stresującej sytuacji życiowej, znalazły się na tzw. „życiowym zakręcie” lub odczuwają potrzebę rozmowy, konsultacji z psychologiem w zakresie zdrowia psychicznego lub trudności jaka pojawiła się w ich życiu.

Jest to forma pomocy tymczasowej obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Skierowana jest na wsparcie psychiczne w konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się pacjent. Ważnym elementem wsparcia psychologicznego jest psychoedukacja. Psycholog nie rozwiązuje za pacjenta problemów, ale towarzyszy mu i pomaga w szukaniu rozwiązań, zadaje pytania, które mogą rzucić inne światło na omawiany problem.

Wsparcie nie jest psychoterapią i nie zmienia mechanizmów psychicznych. Po spotkaniu z psychologiem może się okazać, że zostanie zalecona inna forma pomocy w zależności od rozpoznanego problemu. Psycholog może zalecić psychoterapie lub skierować pacjenta do innego specjalisty np. psychiatry.

Sesja trwa 50 min.