Jak pracujemy?

Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży. Sesje odbywają się twarzą w twarz, raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od specyfiki problemu. Terapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, na których przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem w celu dokonania oceny trudności oraz postawienia diagnozy. Konsultacje trwają zazwyczaj od 3 do 5 spotkań i zakończone są zawarciem kontraktu terapeutycznego między terapeutą a pacjentem. W kontrakcie zawarte są cele i zasady terapii. W uzasadnionych sytuacjach psychoterapeuta może zalecić wizytę u psychiatry bądź wskazać inne formy leczenia.

Uczestniczymy w regularnych superwizjach prowadzonych przez wykwalifikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizje mają na celu dbanie o prawidłowość i jakość przeprowadzanych terapii . Zapewniamy całkowitą dyskrecję, profesjonalizm, poszanowanie wartości, woli i decyzji pacjenta zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna może być pomocna dla osób, które wciąż angażują się w niesatysfakcjonujące ich relacje. Jest to również skuteczne leczenie wielu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym depresji, lęku, paniki i dolegliwości fizycznych. Podejście to jest również skuteczne w przypadku osób z zaburzeniami osobowości. Terapia kształtuje kompetencje (m.in. społeczne, osobowościowe). Wykorzystując informacje uzyskane podczas sesji terapeutycznych, pacjenci są w stanie poprawić swoją samoświadomość, samoocenę, regulację nastroju i relacje z innymi. Uzyskane efekty w tej formie terapii stają się z czasem częścią codziennego życia pacjenta, co skutkuje stałym postępem nawet po zakończeniu leczenia. Innymi słowy po zakończeniu psychoterapii osoby w dalszym ciągu są w stanie radzić sobie z trudnościami w bardziej adaptacyjny sposób, odczuwać poprawę w relacjach interpersonalnych, a także rozwijać nowe spojrzenie na swoje myśli, uczucia i zachowania.

(więcej…)

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacje psychiatryczne prowadzi Izabella Gałan-Żarow Konsultacja psychiatryczna jest skierowana do osób, które odczuwają problemy natury psychicznej, zmagają się z dolegliwościami somatycznymi utrudniającymi funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Na zdrowie psychiczne […]

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna jest odpowiednia dla większości osób, które potrzebują leczenia metodami psychologicznymi. Oferujemy pomoc dla osób, które cierpią z powodu: Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio […]

Psychoterapia młodzieży

Prowadzimy psychoterapię młodzieży od 15r.ż. Terapią osób niepełnoletnich zajmuje się Amelia Małyszek-Stępniak i Emilia Mielniczuk. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami nastolatka. Na sesji obecny jest psychoterapeuta, który będzie prowadził […]

Psychoterapia zaburzeń osobowości

Pacjentom cierpiącym na zaburzenia osobowości oferujemy psychoterapię psychodynamiczną opartą o założenia Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP – Transference Focused Psychotherapy), która jest rekomendowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Specjalizujemy się w […]

Konsultacje i wsparcie psychologiczne

Konsultacje i wsparcie psychologiczne prowadzi Amelia Małyszek-Stępniak Wsparcie psychologiczne skierowane jest do osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale doświadczają stresującej sytuacji życiowej, znalazły się na tzw. „życiowym zakręcie” […]

Zespół

W Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej i Psychiatrii pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy z zaangażowaniem i empatią podchodzą do każdego pacjenta. Jak pracujemy?