Marcin Łukasiewicz

REZERWACJA ONLINE

Psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Absolwent pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Swoje kompetencje poszerza w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i studiując aktualną literaturę z dziedziny psychoterapii i andragogiki – subdyscypliny pedagogiki zajmującej się kształceniem dorosłych. Brał udział w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej m.in „Interwencja kryzysowa i procedura Niebieskiej Karty w sytuacji występowania przemocy w rodzinie” , „Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał  w instytucjach służby zdrowia i oświaty m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Lublinie, Schronisku dla nieletnich w Dominowie oraz Specjalistycznym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym „Domostwo Amigoniańskie” w Lublinie.

Tel. 502 598 283