Konsultacja psychiatryczna

Konsultacje psychiatryczne prowadzi Izabella Gałan-Żarow

Konsultacja psychiatryczna jest skierowana do osób, które odczuwają problemy natury psychicznej, zmagają się z dolegliwościami somatycznymi utrudniającymi funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Na zdrowie psychiczne pacjenta wpływa wiele różnych czynników, dlatego by zoptymalizować leczenie gdy jest to konieczne łączymy psychoterapię z farmakoterapią.

Oferujemy leczenie i diagnozę:

  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń emocjonalnych,
  • zaburzeń psychicznych,
  • schizofrenii,
  • depresji,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • zaburzeń lękowych
  • nerwicy bezsenności
  • psychozie