Agnieszka Walczak

Psy­choter­apeuta psychodynamiczny, prowadzi psychoterapię dorosłych. Członek Pol­skiego Towarzystwa Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej.
Ukonczyla studia na Wydziale Ped­a­gogiki i Psy­chologii Uni­w­er­sytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskujac tytuł mag­is­tra ped­a­gogiki oraz stu­dia pody­plo­mowe z zakresu Medi­acji Szkol­nej i Sądowej.  Absolwentka Psy­cho­dy­nam­icznego Studium Socjoter­apii i Psy­choter­apii Młodzieży oraz 4-letniej Szkoły Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej w Krakowskim Cen­trum Psy­cho­dy­nam­icznym. Szkoła Psy­choter­apii KCP jest kursem rekomen­dowanym przez Pol­skie Towarzystwo Psy­cho­log­iczne i Pol­skie Towarzystwo Psy­choter­apii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach zdrowia w Lublinie i Świdniku m.in w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku, Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

tel. 578 717 285