Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna może być pomocna dla osób, które wciąż angażują się w niesatysfakcjonujące ich relacje. Jest to również skuteczne leczenie wielu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym depresji, lęku, paniki i dolegliwości fizycznych. Podejście to jest również skuteczne w przypadku osób z zaburzeniami osobowości. Terapia kształtuje kompetencje (m.in. społeczne, osobowościowe). Wykorzystując informacje uzyskane podczas sesji terapeutycznych, pacjenci są w stanie poprawić swoją samoświadomość, samoocenę, regulację nastroju i relacje z innymi. Uzyskane efekty w tej formie terapii stają się z czasem częścią codziennego życia pacjenta, co skutkuje stałym postępem nawet po zakończeniu leczenia. Innymi słowy po zakończeniu psychoterapii osoby w dalszym ciągu są w stanie radzić sobie z trudnościami w bardziej adaptacyjny sposób, odczuwać poprawę w relacjach interpersonalnych, a także rozwijać nowe spojrzenie na swoje myśli, uczucia i zachowania.

(więcej…)