Jak pracujemy?

Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży. Sesje odbywają się twarzą w twarz, raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od specyfiki problemu. Terapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, na których przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem w celu dokonania oceny trudności oraz postawienia diagnozy. Konsultacje trwają zazwyczaj od 3 do 5 spotkań i zakończone są zawarciem kontraktu terapeutycznego między terapeutą a pacjentem. W kontrakcie zawarte są cele i zasady terapii. W uzasadnionych sytuacjach psychoterapeuta może zalecić wizytę u psychiatry bądź wskazać inne formy leczenia.

Uczestniczymy w regularnych superwizjach prowadzonych przez wykwalifikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizje mają na celu dbanie o prawidłowość i jakość przeprowadzanych terapii . Zapewniamy całkowitą dyskrecję, profesjonalizm, poszanowanie wartości, woli i decyzji pacjenta zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.