Marcin Łukasiewicz

Psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Absolwent pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Swoje kompetencje poszerza w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i studiując aktualną literaturę z dziedziny psychoterapii i andragogiki – subdyscypliny pedagogiki zajmującej się kształceniem dorosłych. Brał udział w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej m.in „Interwencja kryzysowa i procedura Niebieskiej Karty w sytuacji występowania przemocy w rodzinie” , „Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał  w instytucjach służby zdrowia i oświaty m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Lublinie, Schronisku dla nieletnich w Dominowie oraz Specjalistycznym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym „Domostwo Amigoniańskie” w Lublinie.

Tel. 502 598 283

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacje psychiatryczne prowadzi Izabella Gałan-Żarow

Konsultacja psychiatryczna jest skierowana do osób, które odczuwają problemy natury psychicznej, zmagają się z dolegliwościami somatycznymi utrudniającymi funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Na zdrowie psychiczne pacjenta wpływa wiele różnych czynników, dlatego by zoptymalizować leczenie gdy jest to konieczne łączymy psychoterapię z farmakoterapią.

Oferujemy leczenie i diagnozę:

 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń psychicznych,
 • schizofrenii,
 • depresji,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • zaburzeń lękowych
 • nerwicy bezsenności
 • psychozie

Zapisy odbywają się bezpośrednio u naszych specjalistów

 • KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

Izabella Gałan- Żarow ☎️ 507 457 571

 • PYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Marcin Łukasiewicz ☎️ 502 598 283

Andrzej Maciocha ☎️ 607 970 065

Amelia Małyszek-Stępniak ☎️ 793 590 342

Emilia Mielniczuk ☎️ 510 843 508

Agnieszka Walczak ☎️ 578 717 285

 • PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA MŁODZIEŻY (od 15 roku życia)

Amelia Małyszek-Stępniak ☎️ 793 590 342

Emilia Mielniczuk ☎️ 510 843 508

 • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Amelia Małyszek-Stępniak ☎️ 793 590 342

Emilia Mielniczuk ☎️ 510 843 508

Cennik

Psychoterapia indywidualna dorosłych – 150 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży (pierwsze spotkanie z rodzicami) – 170 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży (kolejne spotkania) – 150 zł

Konsultacja psychologiczna – 150 zł

Konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta) – 180 zł

Konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) -160 zł

Jeśli nie mogą Państwo przyjść, prosimy, odwołać lub przełożyć wizytę najpóźniej 24 godziny przed jej terminem. To ważne dla specjalistów oraz pacjentów, którzy czekają na wolny termin.

Informację dotyczące lokalizacji można znaleźć w zakładce Kontakt Zapisy odbywają się bezpośrednio u naszych specjalistów Zapisy

Izabella Gałan-Żarow

Specjalista psychiatra. Prowadzi konsultacje psychiatryczne.
Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń nastroju w tym depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń wieku podeszłego, psychoz oraz uzależnień. Aby zoptymalizować leczenie współpracuje z psychoterapeutami oraz konsultuje pacjentów korzystających z psychoterapii.

Ukończyła II Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Psychiatrii w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach szpitalnych i Poradniach Zdrowia Psychicznego. Obecnie kieruje Oddziałem Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.

tel. 507 457 571

Psychoterapia psychodynamiczna

Czym się zajmujemy

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Ipsa nisi ab quaerat culpa excepturi autem odio eos deserunt facilis, rerum aliquam voluptas pariatur inventore veniam?

Jak pracujemy?

Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży. Sesje odbywają się twarzą w twarz, raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od specyfiki problemu. Terapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, na których przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem w celu dokonania oceny trudności oraz postawienia diagnozy. Konsultacje trwają zazwyczaj od 3 do 5 spotkań i zakończone są zawarciem kontraktu terapeutycznego między terapeutą a pacjentem. W kontrakcie zawarte są cele i zasady terapii. W uzasadnionych sytuacjach psychoterapeuta może zalecić wizytę u psychiatry bądź wskazać inne formy leczenia.

Uczestniczymy w regularnych superwizjach prowadzonych przez wykwalifikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizje mają na celu dbanie o prawidłowość i jakość przeprowadzanych terapii . Zapewniamy całkowitą dyskrecję, profesjonalizm, poszanowanie wartości, woli i decyzji pacjenta zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Emilia Mielniczuk

Doktor psychologii, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłychmłodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Łączy praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną z pracą naukowo-dydaktyczną na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Ogólnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku psychologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada dyplom psychoterapeuty – kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała kończąc 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dodatkowo w ramach Szkoły zrealizowała fakultet „Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Ukończyła również kurs „Organizacja osobowości borderline i osobowości narcystycznej w populacji młodzieży” zorganizowany przez Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach zdrowia i oświaty m.in. w  Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Ex CORDIS – Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, Poradni Zdrowia KUL oraz Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dorosłymi i młodzieżą – pomoc psychologiczna, psychoterapia, szkolenia rozwojowe, treningi umiejętności psychospołecznych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

tel. 510 843 508

Amelia Małyszek-Stępniak

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię dorosłych, psychoterapię młodzieży oraz konsultacje psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii- specjalność psychologia rodziny, na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wiedzę pedagogiczną zdobywała na studiach podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoje kompetencje poszerza ucząc się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i studiując aktualną literaturę z dziedziny psychologii i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach świadczących pomoc psychologiczną, instytucjach służby zdrowia i oświaty m.in Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin – MOPR Lublin, Wioska Dziecięca Kraśnik, prowadziła zajęcia z młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, odbyła również praktyki jako psycholog na Oddziale Penitencjarnym w Areszcie Śledczym w Lublinie.

tel. 793 590 342